Štrkáč Callahan - recenzia

V aktuálnom čísle Knižnej revue (09/2020) nájdete moju recenziu na hororový western Juraja Červenáka Štrkáč Callahan.
Knižná má novú grafiku i šéfredaktorku. Moju recenziu pod názvom Keď je fanúšik autorom nájdete v koncovej časti mesačníka medzi recenziami.